ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริการได้มาตรฐาน ปฏิบัติงานด้วยความเสมอภาค ชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อสุขภาพที่ดีของประชา

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

กิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออก สถานีอนามัยบ้านบางหญ้าแพรก หมู่ 4_5_6
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น